لیتولوژی_مهلكه 6745

شماره برگه ۶۷۴۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ش.کارگر
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مهلكه // شماره برگه: 6745 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1384 // تهیه کننده: ش.کارگر // ناظر علمی: م.ج.عندلیبی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور