لیتولوژی-نگيسان 7746

شماره برگه ۷۷۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان شرکت مهندسین مشاور Intercon

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نگيسان // شماره برگه: 7746 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1989 // تهیه کننده: شرکت مهندسین مشاور Intercon // ناظر علمی: ج. اقتخارنژاد، م. صمیمی نمین، س. ارشدی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور