لیتولوژی_نهاوند 5658

شماره برگه ۵۶۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. ج. حسینی دوست، م. ا. مهدوی
سال تهیه ۱۹۹۲

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نهاوند // شماره برگه: 5658 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1992 // تهیه کننده: ا. ج. حسینی دوست، م. ا. مهدوی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور