نهاوند 5658- گسل

شماره برگه ۵۶۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. ج. حسینی دوست، م. ا. مهدوی
سال تهیه ۱۹۹۲

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال