گسل_نرماشير 7747

شماره برگه ۷۷۴۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. فریدی، م. راستین
سال تهیه ۱۳۸۲

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نرماشير // شماره برگه: 7747 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1382 // تهیه کننده: م. فریدی، م. راستین // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور