لیتولوژی_نيشابور 7762

شماره برگه ۷۷۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف. قائمی،ک. حسینی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نيشابور // شماره برگه: 7762 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1999 // تهیه کننده: ف. قائمی،ک. حسینی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور