چین_ورامين 6360

شماره برگه ۶۳۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.صادقی،م.فنودی
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ورامين // شماره برگه: 6360 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1385 // تهیه کننده: الف.صادقی،م.فنودی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور