گسل_ورچه 5957

شماره برگه ۵۹۵۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ج. واعظی پور، م.ح. خلقی
سال تهیه ۱۳۸۶

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ورچه // شماره برگه: 5957 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1386 // تهیه کننده: م.ج. واعظی پور، م.ح. خلقی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور