لیتولوژی_ورزقان 5367

شماره برگه ۵۳۶۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.مهرپرتو
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ورزقان // شماره برگه: 5367 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1371 // تهیه کننده: م.مهرپرتو // ناظر علمی: م.ه.امامی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور