وفس 5859- گسل

شماره برگه ۵۸۵۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.رادفر،ر.کهنسال
سال تهیه ۲۰۰۳

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال