لیتولوژی-همدان 5759

شماره برگه ۵۷۵۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ب.اقلیمی
سال تهیه ۱۳۷۹

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: همدان // شماره برگه: 5759 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1379 // تهیه کننده: ب.اقلیمی // ناظر علمی: م.سهیلی،م.سبزه ئی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور