لیتولوژی_ياسوج 6351

شماره برگه ۶۳۵۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.صداقت، ت.شاوردی
سال تهیه ۱۳۵۴

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ياسوج // شماره برگه: 6351 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1354 // تهیه کننده: م.صداقت، ت.شاوردی // ناظر علمی: م.صداقت، الف.نوایی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور