يزد 6853- چین

شماره برگه ۶۸۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.حاج ملاعلی، م.مجیدیفر
سال تهیه ۱۳۷۹

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال