چین_یزد 6853

شماره برگه ۶۸۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۷۹

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: يزد // شماره برگه: 6853 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1379 // تهیه کننده: ع.حاج ملاعلی، م.مجیدیفر // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور