پراکندگی کبالت - نیکل

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع اکتشاف
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
سال تهیه ۱۳۹۵
پروژه نقشه پراکندگی مواد معدنی (عناصر استراتژیک)

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه، پراکندگی عنصر استراتژیک کبالت - نیکل به همراه تیپ کانه زایی آن آورده شده است.