واحدهای کواترنری (مقیاس دو میلیونیوم)

مقیاس دو میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان میرعلی اکبر نوگل سادات
سال تهیه ۱۳۷۲
پروژه نقشه کواترنری ایران (پروژه طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران)

مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه، واحدهای کواترنری بر اساس نوع و جنس تقسیم بندی شده اند.