پراکندگی غارهای ایران

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور (معصومه محمودی میمند، علیرضا رضایی و مهرداد بطحایی)
سال تهیه ۱۳۹۷
پروژه نقشه پراکندگی غارهای ایران

مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه غارها در دو دسته اصلی طبیعی و مصنوعی طبقه بندی شده است و نحوه تشکیل آنها (آتشفشانی، تکتونیکی، ریزشی، کارستی، فرسایشی و یخچالی) نیز لحاظ گردیده است.