پهنه بندی خطر زمین لغزش

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (الف.انتظام سلطانی، م. میرتمیزدوست، الف.شمشکی، الف. مهدی علی نیا، ه. دانشمند)
سال تهیه ۱۳۹۷
پروژه نقشه پهنه بندی زمین لغزش ایران

مبلغ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این نقشه 9 لایه اطلاعاتی وزن دهی و تلفیق شده و بر این اساس کشور از لحاظ احتمال وقوع زمین لغزش به چهار پهنه خطر بسیار پایین، پایین، متوسط و بالا تقسیم شده است.