گسله‌های ايران

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان "مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (با نظارت علمی؛ م.ر.شیخ الاسلامی)"
سال تهیه ۱۳۹۴
پروژه دانشنامه گسله های ایران

مبلغ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه ويژگي هاي هندسي، جايگاه جغرافيايي،‌ ویژگی های جنبشي همراه با ويژگي هاي لرزه اي هر گسل آورده شده است. اطلاعات جامع در چهارچوب يك الگوي شناسنامه گونه از این گسل ها ( دانشنامه گسله های ایران) نیز ارائه گردیده است.