گسل های ایران (مقیاس یک میلیونیوم)

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمد رضا سهندی و منوچهر سهیلی
سال تهیه ۱۳۹۳
پروژه نقشه زمین شناسی یک میلیونیوم

مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه، گسل ها بر اساس مکانیسم حرکت تقسیم بندی شده اند.