گسل های ایران (مقیاس 2/5 میلیونیوم)

مقیاس 2/5 میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سیدعلی آقانباتی و دکتر عبدالعظیم حقی پور
سال تهیه ۱۳۶۴
پروژه نقشه زمین شناسی 2/5 میلیونیوم

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

در این لایه، گسل ها بر اساس مکانیسم حرکت تقسیم بندی شده اند.