گسل های ایران (مقیاس 5 میلیونیوم)

مقیاس 5 میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع مخاطرات زمین شناختی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان مانوئل بربريان
سال تهیه ۱۳۵۵
پروژه نقشه زمین لرزه های مخرب
در این لایه، گسل ها بر اساس سن و مکانیسم حرکت تقسیم بندی شده اند.