محور چین 1000K

مقیاس یک میلیونیوم
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان محمد رضا سهندی و منوچهر سهیلی
سال تهیه ۱۳۹۳
پروژه نقشه زمین شناسی یک میلیونیوم

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

لایه محور چین با مقیاس 1:1000000، از نقشه زمین شناسی با همین مقیاس که در سال 1393 توسط محمد رضا سهندی و منوچهر سهیلی تهیه گردیده ، استخراج شده است.