کدکن

شماره ۷۷۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۳ تا °۵۹
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان ترشیزیان،نادری میقان،بهروزی،رضایی،الله مددی، امیررضوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه یال باد، کوه گال بو Kuh e Galbou‌، کوه تیغ سرخ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى