دولت‌آباد فریمان

شماره ۷۹۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خلقی، نادری، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سه گوته Kuh e Sehguteh، کوه بازخشک،کوه لاخ زرد، کوه کلاغ پر، کوه صفى آباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى