سربیشه

شماره ۷۹۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نظری، سلامتی، رضایی، سعیدی، فنودی، زیرکسری، علوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پل محمد Pol Mohammad Mountain، کوه کلاغ Kuh e kalagh، کوه گفتارKuh e Goftar

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى