تخت‌سلیمان

شماره ۵۴۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قلمقاش ، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه گورگور Kuh e gorgor، کوه لال کان Kuh e Lal Kan ، کوه سوKuh e Sou

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى