چهل‌کوره

شماره ۸۰۵۰
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۰.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سعیدی، واله، واعظی پور،
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه لونکا Kuh e Lunka، کوه سرتال Kuh e Sartal، گسل نه Neh Fault، گسل چهل کوره، گسل خانى بیک Khani beyk Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان