نوک‌آباد

شماره ۸۱۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۲۸.۵ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد، سهندی، محجل
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سیاه بندان،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان