دورجینگ(گلنکور)

شماره ۸۱۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاج ملا علی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه هشائیKuh e Heshai‌، چاه غیب هامون Chahgheibe Hamoon،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان