لادیز - تفتان

شماره ۸۲۴۷
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۱ تا °۶۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهرپرتو، پادیار
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه گز، رودخانه لادیز، کوه تفتان، رودخانه سعیدآباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان