بندر انزلى

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۹.۵
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان کلارک،دیویس،حمزه پور، قرشی، نوائی
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاى خزر، مرداب انزلى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گیلان