پراکندگی رخداد زمین لرزه

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
لایه پراکندگی نقاط زمین لرزه، بر اساس کاتالوگ زمین لرزه های ایران (معین فر، آمبرسیز و ملویل، ...) و اطلاعات موسسه ژئوفیزیک و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و ... جمع آوری گردیده است. این لایه مشتمل بر خصوصیات مربوط به زمان وقوع، محل وقوع، بزرگا و عمق کانونی زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی که تا انتهای سال 2017 میلادی به روز شده است، می باشد.