نقاط فرونشست

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
لایه نقاط برداشت فرونشست، از نقشه پهنه های فرونشستی دشت های ایران با مقیاس 1:1000000 که توسط مدیریت بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه گردیده، استخراج شده است. این لایه مشتمل بر حدود 380 نقطه دارای فرونشست می باشد که با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در این حوزه (بازه زمانی سال های 1384 تا 1397) گردآوری شده است. در این لایه محل رخداد به همراه بیشینه نرخ فرونشست مشخص گردیده است.