تایباد

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، بهروزی، Christmann، Vaslet، Guillo
عناصر و داده های موجود در نقشه سفیدکوه خور، کوه سنگى، کوه قربان

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبىخراسان رضوىخراسان شمالى