نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1نقشه پتانسیل کارست شدگی کشورزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
2نقشه لرزه زمین ساخت ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
3نقشه پهنه بندی زمین لغزش های کشورزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
4نقشه خطر سیلاب کشورزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
5نقشه پهنه های فرونشست دشت های ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
6نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار در ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
7علی حاجیزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳۰ تا °۴۵.۰۰ از °۳۹.۳۰ تا °۴۰.۰۰
8رضوانشهرزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۹.۰۰ تا °۴۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
9لطف آبادزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى1:100000- از °۵۹.۰۰ تا °۵۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
10پیشینزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۶ تا °۲۷
11سراوانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
12نره نوزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۸ تا °۲۹
13نیک شهرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۶ تا °۲۷
14ایرانشهرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۷ تا °۲۸
15 چاه غیبزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۸ تا °۲۹
16زاهدانزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۹ تا °۳۰
17دریاچه هامونزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۰ تا °۳۱
18زابلزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۱ تا °۳۲
19 گزیکزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۲ تا °۳۳
20شاهرختزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۳ تا °۳۴