نقشه ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۵ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
81 چادرملوزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
82 محلاتزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
83بسابزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۱ تا °۳۱.۵
84 درگززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
85نکیسانزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸ تا °۲۸.۵
86 کردگانزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
87حاجی آباد(سعادت‌آبادهرمزگان)زمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۵.۵ تا °۵۶ از °۲۸ تا °۲۸.۵
88 جواهردهزمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
89 موسویهزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳ تا °۳۳.۵
90 جاجرمزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
91 ورچهزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
92 ابریشم‌رودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
93 پرنگزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
94خیارج(دانسفهان)زمین شناسیغیررقومیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۵.۵ تا °۳۶
95 خواجه(خوجا)زمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸ تا °۳۸.۵
96ایلامزمین شناسیغیررقومیایلام1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
97نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار در ایرانزمین شناسیغیررقومی-- از ° تا ° از ° تا °
98 کرندزمین شناسیغیررقومیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
99گوکزمین شناسیغیررقومیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹.۵ تا °۳۰
100 قره‌آغاجزمین شناسیغیررقومیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵