نقشه ها

نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
441قطورزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۸ تا °۳۸.۵
442 قوچانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵
443رفسنجان2زمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰ تا °۳۰.۵
444رفسنجان1زمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
445رفسنجانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۰ تا °۳۱
446رامکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
447 رامسرزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶.۵ تا °۳۷
448رشتزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۷ تا °۳۷.۵
449راورزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۱.۵
450راورزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۱ تا °۳۲
451راینزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
452 رزنزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
453رمشکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۶.۵ تا °۲۷
454 رى‌آبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
455رزوهزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
456لنجانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
457رباطزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۰ تا °۳۰.۵
458رباط قره‌بیلزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
459 رباط‌ خوشابزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۳.۵ تا °۳۴
460رباط‌خانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵