نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1یزدزمین شناسییزد1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۱ تا °۳۲
2وفسزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
3ورزقانزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۸.۵ تا °۳۹
4همدانزمین شناسیهمدان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۴ تا °۳۵
5هشتگرد - کرجزمین شناسیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
6هشت‌چینزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
7هرسینزمین شناسیلرستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
8نیک شهرزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۶ تا °۲۷
9نیشابورزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
10نیریززمین شناسیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
11نیریززمین شناسیفارس1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۲۹ تا °۳۰
12نوک‌آبادزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۸.۵ تا °۲۹
13نودززمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
14نهبندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
15نهاوندزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
16نکیسانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸ تا °۲۸.۵
17نقشه لرزه زمین ساخت ایرانزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
18نقشه خطر سیلاب کشورزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
19نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار در ایرانزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
20نقشه پهنه های فرونشست دشت های ایرانزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °