اخبار

پایه‌گذاری ژئوپارک سهند با محوریت مراغه طی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد شد

پایه‌گذاری ژئوپارک سهند با محوریت مراغه طی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد شد

مراغه- ایرنا- ارزیاب بین‌المللی شبکه ژئوپارک‌های جهانی یونسکو گفت: طی سال ۱۳۸۹ کتاب اینجانب با عنوان «اطلس توانمندی‌های ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران» توسط سازمان زمین‌شناسی کشور منتشر شد و پیشنهاد قطعی برای ثبت ملی و ...