مکانيزه شدن مراحل ثبت محدوده‌هاى معدنى

۲۴ تیر ۱۳۸۵ | ۰۸:۰۴ کد : ۱۰۰۳۵ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۳۸
به کوشش کارشناسان پايگاه ملى داده‌هاى علوم زمين کشور ثبت محدوده‌هاي...
به کوشش کارشناسان پايگاه ملى داده‌هاى علوم زمين کشور  ثبت محدوده‌هاى معدنى در کشور مکانيزه شده و متقاضيان از طريق شبکه جهانى اينترنت مى‌توانند در چگونگى روند مراحل ثبت محدوده‌هاى معدنى موردنظر خود قرارگيرند.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور مهردادشيرزاد کارشناس‌ ارشد پايگاه‌ ملى‌ داده‌هاى‌ علوم‌ زمينى‌ با بيان مطلب فوق افزود:با توجه به رانت‌هايى که‌ براى‌ ثبت‌ هر محدوده‌ معدنى‌ وجود داشته مکانيزه شدن ثبت محدوده‌هاى معدنى دردستورکارپايگاه ملى داده‌هاى علوم زمين کشور قرارگرفت وبا اجراى‌ اين‌ طرح‌ ثبت‌ محدوده‌ها به‌ روز شده‌ و اشخاص حقيقى‌ خواهد توانست‌ پس‌ از شناسايى‌ محدوده‌ مورد نظر بدون‌ صرف‌ زمان‌ آن‌ را به‌ ثبت‌ برساند.
اين کارشناس پايگاه ملى داده‌هاى علوم زمين درخصوص نحوه اجرايى کردن اين طرح گفت: طرح‌مذکوراين قابليت را دارد که درتمام استانها به مرحله اجرا درآيد اما به دليل کمبود زيرساختى کشور و با وجود مشکلات زياد فعلا در استان‌ قزوين‌ اجرايى شده‌ است.
وى درادامه با اشاره به اينکه تاکنون ‌ 36 بانک‌ اطلاعاتى‌ با حجم‌ اطلاع‌رسانى‌ فوق‌العاده‌ درسايت پايگاه ملى داده‌ علوم زمين راه‌اندازى شده تاکيدکرد: بانکهاى اطلاعاتى مذکور شامل بانکهاى مربوط به زمين‌لغزش ،مخاطرات ، فرونشست ،اطلس راهها،گسلهاى لرزه‌زا ، بانک اطلاعاتى نفت ، آب ، دورسنجى و...بوده که على‌رغم کمبود نيروى‌ متخصص و امکانات‌، اميدواريم‌ تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ 100 بانک‌ اطلاعاتى‌ را ايجاد کنيم‌. 
شيرزاد ازراه‌اندازى پايگاه داده‌هاى علوم زمين توسط کارشناسان ايرانى در کشورهاى همسايه و خاورميانه خبرداد و گفت: پس از راه اندازى بانک اطلاعات علوم زمين درکشور ونزوئلا وانتقال تکنولوژى مذکور، ديگر کشورهاى آمريکاى جنوبى هم خواهان صدورخدمات فنى مهندسى به کشورهاى خود بوده و درآينده‌اى نزديک نيز خدمات فنى خودرا به کشورهاى خاورميانه هم منتقل خواهيم کرد.
وى در پايان با تاکيد بر اينکه در دوسال اخير سايت پايگاه ملى داده‌هاى علوم زمين کشور بيش از 12هزار کاربر اينترنتى داشته تاکيدکرد:تمامى تبادلات اطلاعاتى در وب سايت پايگاه داده‌ها به صورت رايگان انجام مى‌شودکه کاربران با مراجعه به سايت پايگاه ملى داده‌هاى علوم زمين مى‌توانند اطلاعات موردنيازرادريافت کنند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :