برداشت داده‌هاى فراطيفى جهت شناسايى مناطق اکتشافى در شرق کشور

۳۱ تیر ۱۳۸۵ | ۰۵:۲۰ کد : ۱۰۱۱۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۷۷
به منظورشناسايى نقاط اميدبخش معدنى، پروازداده‌هاى فراطيفى (هايپراسپکترال...
به منظورشناسايى نقاط اميدبخش معدنى، پروازداده‌هاى فراطيفى (هايپراسپکترال (توسط سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور و با پيشرفته‌ترين دستگاهها و روشهاى موجود، در شرق کشور انجام مى‌شود.
وحيدفتوتى معاون مديريت ژئومتيکس سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى درگفت‌وگو با روابط عمومى اين سازمان بابيان مطلب فوق گفت: پروژه برداشت داده‌هاى فراطيفى (هايپراسپکترال) درسال‌هاى 83 و84 باهدف پيجويى وشناسايى مناطق اميدبخش معدنى طى دوقرارداد با يک شرکت انگليسى منعقدشده است که براساس اين قرارداد و با واردشدن اسکنر HYMAP به کشور، اين پروژه درمناطق شرقى کشوراجرايى خواهدشد.وى درخصوص چگونگى مفاداين قرارداد گفت: تمامى عمليات برداشت اطلاعات وهمچنين فعاليتهايى نظير تفسير، پردازش و تهيه نقشه‌ها بصورت مشترک توسط طرف انگليسى و کارشناسان سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور انجام مى‌گيرد . ازآنجائيکه اين پروژه براى اولين‌باردرکشور اجرا مى‌شود، طرف انگليسى نقش هدايت‌کننده عمليات رابرعهده داشته ودرکنارآن کارشناسان ايرانى تکنيکهاى لازم را جهت انجام پروژه‌هاى آتى در کشور به طورکامل فرا مى‌گيرند. فتوتى بابيان اينکه اين تکنيک،بازتاب عوارض سطح زمينى رادر 126 باندطول موجى ذخيره مى‌کند گفت: به‌وسيله اين تکنيک مى‌توان اطلاعات تفسيرى بيشترى درخصوص انواع کانى‌سازى باطول موج‌هاى مختلف را به‌دست آورد که اين امر به شناخت چگونگى روندکانى‌سازى در مناطق مختلف کشور کمک شايانى مى‌کند.  معاون مديريت ژئومتيکس سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور درادامه اظهارداشت: با توجه به اينکه تاکنون در شرق کشور عمليات پيجويى کمتر صورت گرفته، ازاين‌رو برداشتهاى هوايى هايپراسپکترال درکشورازاين منطقه شروع شده است. براساس مطالعات Desk study انجام شده 8 منطقه اولويت‌داردر شرق کشورطراحى وشناسايى شده که اين اولويتهادر طى اين دوقراردادپوشش داده مى‌شود وتاپايان سالجارى نيز پروژه مذکور به اتمام خواهدرسيد.وى درپايان بااشاره به محدوديتهاى فصلى پرواز وتعدادکم دستگاههاى مربوطه درجهان، تاکيدکرد، سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور ازاين دستگاهها که بامشکلات عديده واردکشورشده‌اند، نهايت استفاده را خواهدکرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :