عمليات اکتشافى منطقه طلاخيز سقز و بانه

۱۱ مرداد ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۰ کد : ۱۰۲۸۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۶۹
قرار بود يک شرکت چينى در انجام عمليات اکتشافى، استخراج و استحصال طلا در...
انجام عمليات اکتشافى منطقه طلاخيز سقز و بانه توسط سازمان زمين شناسى به دليل مشکلات موجود در زمينه تامين اعتبار طرح با تعلل مواجه شده و عقب است.عبدالفتاح حسامى‌ - رييس سازمان صنايع و معادن کردستان ـ با اشاره به انجام عمليات اکتشافى منطقه طلاخيز سقز و بانه توسط سازمان زمين شناسى اظهار کرد: قرار بود يک شرکت چينى در انجام عمليات اکتشافى، استخراج و استحصال طلا در اين منطقه مشارکت و سرمايه‌گذارى کند که تاکنون عملى نشده است.وى با بيان اين که کار اکتشافى اين منطقه از حدود چهار سال پيش آغاز شده است، گفت: سازمان زمين شناسى تاکنون موفق به تعيين ذخيره قطعى اين محدوده نشده و البته ميزان ذخيره آن از معدن سارى‌گونى کمتر خواهد بود. وى با بيان اين که شرکت ريوتنتو عمليات اکتشاف معدن سارى‌ گونى را با انجام 53 هزار متر حفارى در مدت پنج سال انجام داد، گفت: سازمان زمين شناسى در انجام عمليات اکتشافى سقز و بانه عقب است و ميزان حفارى آنها هنوز به پنج هزار متر نيز نرسيده است و اين در حاليست که مشارکت يک شرکت خارجى در کار و تامين به موقع اعتبار مورد نياز باعث تسريع در اجراى طرح مى‌شد. وى با بيان اين که تامين اعتبار اين طرح به عهده سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى (ايميدرو) است، گفت: انجام کار بايد براساس يک برنامه‌ريزى دقيق و تامين به موقع اعتبار انجام شود.وى پيش‌بينى کرد که اجراى عمليات اکتشاف نيمه تفضيلى، تفضيلى و تکميلى طرح طلاى سقز و بانه تا دو سال آينده به اتمام برسد که البته تحقق اين امر نيازمند تامين به موقع اعتبارات است. حسامى‌ادامه داد: اجراى کل عمليات اکتشافى منطقه طلاخيز سقز و بانه بايد تا به حال و در طول سه سال به اتمام مى‌رسيد.

کلید واژه ها: کردستان


نظر شما :