وزش توفان همراه با شن زابل

۱۸ مرداد ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۳ کد : ۱۰۳۳۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۶۹
کارشناس اداره هواشناسى زابل روز دوشنبه در گفتگو با ايرنا حداکثر سرعت وزش...
وزش توفان همراه با شن زابل
وزش توفان همراه با شن زندگى مردم زابل در شمال سيستان و بلوچستان را مختل کرده است.
کارشناس اداره هواشناسى زابل حداکثر سرعت وزش توفان در دوروز اخير را بيش از 60 کيلومتر در ساعت اعلام کرد."خسرو جهانتيغى " افزود: وزش اين توفان باعث کاهش شديد ديد در مناطق مختلف زابل و بخصوص منطقه فرودگاهى شده است. وزش توفان همچنين باعث شده تا امکان رفت وآمد مردم روستاهاى زابل و بخصوص حاشيه درياچه خشک هامون با مشکلات فراوانى انجام شود. وزش بادهاى موسمى 120 روزه سيستان در هشت سال اخير بدليل خشکسالى باگرد و غبار زيادى همراه بوده است. هم اينک تل‌هاى ماسه‌اى زيادى در برخى مناطق سيستان، روستاهاى اين منطقه را در محاصره قرار داده است. بستر خشک درياچه وسيع هامون هم اکنون به کانون حرکت شن‌هاى روان به سطح منطقه سيستان تبديل شده‌است. استمرار خشکسالى و نيز قرار گرفتن بخشى از کانون حرکت شن‌هاى روان در کشور افغانستان بر شدت مشکلات ناشى از وزش توفان در سيستان افزوده است. شهرستان 400 هزارنفرى زابل سيستان در 205 کيلومترى شمال شرقى زاهدان مرکز سيستان و بلوچستان با استان "نيمروز" افغانستان 314 کيلومترمرزمشترک دارد.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان


نظر شما :