چهاردهين سمينار بلورشناسى و کانى شناسى ايران

۲۸ مرداد ۱۳۸۵ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۰۳۹۲ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۶۴
چهاردهين سمينار "بلورشناسى و کانى شناسى ايران " در بهمن ماه ...

چهاردهين سمينار "بلورشناسى و کانى شناسى ايران " در بهمن ماه 1385 در دانشگاه بيرجند با همکارى انجمن بلور شناسى و کانى شناسى ايران برگزار ميگردد آشنايى پژوهشگران با ييشرفت هاى جديد اين شاخه از دانش بشرى ، ايجاد ارتباط و همفکرى بين محققين مراکز آموزشى و پژوهشى اجرائى از اهداف اين سمينار است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :