بازديد کميسيون بين‌الدول اقيانوسى از سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور

۲۶ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۴:۲۲ کد : ۱۰۷۱۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۹۴
روزشنبه 25 شهريور هياتى متشکل از کميسيون بين‌الدول اقيانوسى از سازمان...
روزشنبه 25 شهريور هياتى متشکل از کميسيون بين‌الدول اقيانوسى از سازمان زمين ‌شناسى واکتشافات معدنى کشوربازديد به عمل آوردند.
به‌گزارش روابط عمومى سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور هيات مذکور روزجمعه 24 شهريورماه واردتهران شده وپس ازبازديداز مرکز ملى اقيانوس‌شناسى وسازمان هواشناسى، ازسازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى نيز بازديد به عمل آوردند.
بنا به اين گزارش اين هيات ازقسمتهاى زمين‌شناسى مهندسى ، زمين‌شناسى دريايى،دورسنجى ،ژئوفيزيک هوايى وGIS بازديد به عمل آورده و ازنزديک با فعاليت اين گروهها آشنا خواهندشد.
گفتنى‌ست هيات مذکوردرادامه سفرخودبه ايران درروزسه‌شنبه 28 شهريورماه در مرکز ملى اقيانوس‌شناسى دردومين سمينار سونامى شرکت خواهندکرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :