تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى سواحل ايران

۱۸ مهر ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۹ کد : ۱۱۰۷۴ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۶۰۳
تا پايان برنامه چهارم توسعه، نقشه‌هاى پوششى کامل سواحل ايران در مقياس...
تا پايان برنامه چهارم توسعه، نقشه‌هاى پوششى کامل سواحل ايران در مقياس يکصد‌هزارم توسط مديريت زمين‌شناسى دريايى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور تهيه مى‌شود.
به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور مهندس ناصر سعدالدين مدير زمين‌شناسى دريايى اين سازمان با اعلام مطلب فوق افزود: در مرزهاى آبى درياى خزر، خليج‌فارس و درياى عمان جهت تهيه نقشه‌هاى موضوعى بطور مجزا در حال فعاليت هستيم که در همين خصوص اطلس رسوب، ژئوشيمى دريايى، اطلس مهندسى و ريخت‌شناسى ورقه1:100000 بهشهر و بندر‌انزلى براى مرزهاى آبى درياى خزر و مشابه همين تحقيقات براى مناطق چابهار و کنارک در مرزهاى آبى خليج‌فارس و درياى عمان تهيه و توليد خواهد شد.
وى با بيان اينکه نقشه‌هاى زمين‌شناسى دريايى داراى 5 لايه اطلاعاتى مختلف است، تصريح کرد: نقشه‌ها وضعيت مشابهى ندارند اما اطلس رسوب‌شناسى ورقه چابهار،اطلس آب ورقه چابهار و اطلس ژئومورفولوژى ورقه بندرانزلى تهيه شده که اين نقشه‌ها در 5 لايه اطلاعاتى رسوب‌شناسى، شيمى‌آب، ريخت‌شناسى سواحل، ژئوفيزيک دريا و مهندسى سواحل مطالعه مى‌شوند و مسائل شيمى آب و آلودگى نيز جزو بررسى‌هاى مديريت زمين‌شناسى دريايى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشوراست.
مدير زمين‌شناسى دريايى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور با بيان اينکه زمين‌شناسى دريايى به شناسايى زمين‌شناسى بستر درياها و تا حداکثر 100 مترى زيربستر مى‌پردازد، تصريح کرد: اين بخش اطلاعات پايه در خصوص زمين‌شناسى دريايى را در سطح کشور توليد مى‌کند که بررسى سيستماتيک پهنه‌هاى آبى با اولويت مناطق کم‌عمق(فلات قاره) در مقياس 1:100000 و تهيه نقشه‌هاى رسوب‌شناسى، ژئوشيمى رسوب، شيمى و ژئوشيمى آب، ريخت‌شناسى و مهندسى سواحل و ژئوفيزيک دريايى از وظايف اين مديريت مى‌باشد.
سعدالدين با بيان اينکه توانايى‌هاى مديريت زمين‌شناسى دريايى شامل دوبخش نيروى انسانى و تجهيزات مى‌باشد، خاطر نشان کرد: اين مديريت از سال 1381 درصدد تجهيز خود مى‌باشد و تاکنون موفق به آب‌اندازى يک فروند شناور 15 مترى مجهز به اکوساندرDGPS و رادارVHF شده و تجهيزات مربوط به نمونه‌گيرى رسوب سطحى، مخزن و آب را تهيه نموده و هم اينک در صدد تهيه يک شناور تحقيقاتى است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :