آتشفشانى در پاپوا گينه نو براى دومين روز فعاليت کرد

۱۶ مهر ۱۳۸۵ | ۰۶:۰۸ کد : ۱۱۱۲۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۴۶
آتشفشان شناس رصدخانه آتشفشانى پاپوا گينه نو بعد از فوران روز شنبه هنوز...

آتشفشانى در پاپوا گينه نو براى دومين روز فعاليت کرد ولى قله آتشفشان در حال آرام شدن است و هزاران نفر از ساکنان منطقه که گريخته بودند اميدوارند که به خانه هاى خود برگردند.آتشفشان شناس رصدخانه آتشفشانى پاپوا گينه نو بعد از فوران روز شنبه هنوز خاکستر، دود و گدازه از دهانه آتشفشان کوه تاورور خارج مى شود.وى در مصاحبه تلفنى با اين خبرگزارى گفت: اوايل صبح امروز يک يا دو انفجار رخ داده است. ديروز مواد همراه با گاز خارج شده و امروز گدازه هايى که گاز کمترى دارند به آرامى خارج مى شوند. جريانهاى گدازه از سمت غرب و شمال شرق کوه خارج شده و در هنگام ورود به دريا بخار زيادى ايجاد مى نمايند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :