رکورد جديدى در توليد مس کاتدى

۱۷ مهر ۱۳۸۵ | ۰۶:۵۸ کد : ۱۱۱۳۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۰
به گزارش روابط عمومى شرکت ملى صنايع مس ايران، توليد مس کاتدى طى شش...

مجتمع مس سرچشمه در شش ماه نخست امسال در توليد مس کاتدى به رکورد جديد 100 هزار و 897 تن دست يافت.
به گزارش روابط عمومى شرکت ملى صنايع مس ايران، توليد مس کاتدى طى شش ماه نخست سال 1385 به 100 هزار و 897 تن رسيد که 7 درصد بيش از برنامه پيش بينى شده است. همچنين توليد اين محصول در شهريور ماه با 5/4 درصد افزايش نسبت به برنامه به 17هزار و 10 تن بالغ شد.
بنا به اين گزارش، کارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه در شهريور ماه گذشته توانست با توليد 54 هزار و 651 تن کنسانتره به رکورد جديدى در توليد ماهانه اين محصول از ابتداى راه اندازى تاکنون دست پيدا کند. اين رقم، 12 درصد بيش از برنامه پيش بينى شده است. توليد شش ماهه کنسانتره نيز با 6درصد افزايش نسبت به برنامه پيش بينى شده به 289 هزار تن رسيد. ميزان کل استخراج در معدن مس سرچشمه در 6 ماه نخست امسال بالغ بر 14 ميليون و 404 هزار تن بود که از مقدار پيش بينى شده در برنامه توليدى به ميزان 10 درصد پيشى گرفت. همچنين ميزان کل استخراج در شهريورماه امسال با 21 درصد افزايش نسبت به برنامه به 2 ميليون و 751 هزار تن رسيد. اين گزارش حاکى است در 6 ماه نخست امسال، مجموعا 119 هزار و 583 تن مس آند در مجتمع مس سرچشمه توليد شد که حدود 4 درصد بيش از برنامه پيش بينى شده بود. ميزان توليد آند در مجتمع مس سرچشمه در شهريور ماه امسال بالغ بر 19 هزار و 619 تن بود که 2 درصد از برنامه پيش بينى شده فراتر رفت.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :