پنجمين کنفرانس مهندسى معدن در دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود

۱۹ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۱ کد : ۱۱۱۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۷۵
کنفرانس مهندسى معدن که به صورت دوسالانه و هر بار در يکى از دانشگاه هاي...

کلید واژه ها: اصفهان بوشهر


نظر شما :